Tag Archives | Aktuellt

Årsmöte för DF Skellefteåavdelning

Kl. 18.00 Föreningens ordförandeLeif Häggmar, webbsändning från Skellefteå, inleder årsmötet medan vi fikar. Sedan vidtar sedvanliga årsmötes förhandlingar.

Deltagare: Styrelse samt medlemmar i Dataföreningen i Sverige med adress i  Skellefteåregionen.

Mötet sker både fysiskt (om möjligt) med möjlighet att delta digitalt.
Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt.

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2022-02-20.

Anmälan oss tillhanda senast 2021-03-04!

Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet.
Är du intresserad av att få den, kontakta Karin på kansliet.

Välkommen!

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet samt fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 6. Val av styrelseledamöter, ordförande, revisorer, valberedning och representant i Norra Kretsen
 7. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 8. Proposition stadgeändring, länk till propositionen >>>
 9. Övriga frågor
 10. Årsmötets avslutande
Continue Reading

Årsmöte Skelleftea Digital Alliance

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Mötet sker både fysiskt (om möjligt) med möjlighet att delta digitalt.
Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt.

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2022-02-20.

Anmälan oss tillhanda senast 2022-03-04!

eller via e-post: kansli@skellefteadigitalalliance.se

Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet.
Är du intresserad av att få den, kontakta Karin på kansliet.

Välkommen!

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning
 8. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 9. Fastställande av medlems- och serviceavgifter 2023/2024
 10. Budget
 11. Kommande aktiviteter
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötets avslutande
Continue Reading
Ny bild (21)

Träff med IT-företag och studenter på LTU Skellefteå

Under en lång tid har Skellefteås IT-företag haft minst sagt bekymmersamt att rekrytera nya medarbetare. Tidigare har Skelleftea Digital Alliance haft något som hette Möjligheternas Dag där studenter från Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå bjudits in för att träffa våra företag. Vilket har varit uppskattat av både studenter och företag. I år och med liten […]

Continue Reading
Ny bild (19)

ABOUT ARCTIC CHALLENGE 2021

28 december, 2021 Arctic Challenge 2021 was a hackathon focusing on Blockchain, 5G, LoraWAN, IoT Platform, Edge Computing and Information Security held december 7-9th. It was a hybrid event, with both physical and virtual participants. The participants were divided into 5 teams that could choose from 3 different challenges: The two teams The Immutables and […]

Continue Reading
Ny bild (19)

Welcome to Arctic Challenge Hackathon!

From Tuesday December 7th to Thursday December 9th hackers, and the tech community collaborate, and experiment in the area of Blockchain, 5G, Lora WAN, IoT Platform, Edge Computing, Information security and more. This is a hybrid event, both physical (Skellefteå, Sweden) and virtual participants are welcome! Read more and register >>>    

Continue Reading
Ny bild (20)

Gender Contact Point dagen 2021

Jämställdhetskultur som konkurrensfördel När: 2 dec. 2021, 09:00 – 12:00 Var: Online Jämställdhetskultur som konkurrensfördel – hitta, attrahera och behålla talanger Välkommen att inspireras av Lindbäcks Bygg, Northvolt, Tromb, Volvo cars, TietoEVRY med flera och höra på hur de arbetar för att hitta, attrahera och behålla talanger samt vilka konkreta verktyg de använder för att skapa en […]

Continue Reading
Skelleftea Digital Alliance - nyheter

NUITEQ:s VD vinner prestigefyllt pionjärpris 2021

Skellefteå den 6 oktober 2021 – NUITEQ® meddelade idag att dess VD och medgrundare Harry van der Veen har tilldelats det prestigefyllda Kung Carl XVI Gustafs-priset Årets Nybyggare – Årets pionjär 2021 – Region Nordsverige. Utmärkelsen, som delas ut av Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige (IFS), är en av Sveriges mest hedervärda utmärkelser för företagare med utländsk bakgrund. […]

Continue Reading
Skelleftea Digital Alliance - nyheter

AI-entreprenör 2021: möjligheter och utmaningar

Tid: 21 april 2021, kl 09:00-09:45 Var: Online Region Västerbotten, IT & Telekomföretagen och Malå kommun arrangerar under våren 2021 en serie seminarier kring Artificiell Intelligens och dess strategiska betydelse för näringslivet i länet. Syftet är att adressera den potential och de utmaningar som Artificiell Intelligens innebär för länets näringsliv och hur strategier och affärsmodeller […]

Continue Reading