Tag Archives | Aktuellt

Årsmöte för DF Skellefteåavdelning

Kl. 18.00 Föreningens ordförandeLeif Häggmar, webbsändning från Skellefteå, inleder årsmötet medan vi fikar. Sedan vidtar sedvanliga årsmötes förhandlingar.

Deltagare: Styrelse samt medlemmar i Dataföreningen i Sverige med adress i  Skellefteåregionen

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2020-02-20.

Anmälan oss tillhanda senast 2020-03-08!

eller via e-post: kansli@skellefteadigitalalliance.se

Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet veckan före årsmötet.
Är du intresserad av att få den, kontakta Karin på kansliet.

Välkommen!

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av styrelseledamöter, ordförande, revisorer samt valberedning
 8. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 9. Kommande aktiviteter
 10. Övriga frågor
 11. Årsmötets avslutande
Continue Reading

Årsmöte Skelleftea Digital Alliance

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Skelleftea Digital Alliance bjuder på kaffe och smörgås.

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2020-02-28.

Anmälan oss tillhanda senast 2020-03-08!

eller via e-post: kansli@skellefteadigitalalliance.se

Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet.
Är du intresserad av att få den, kontakta Karin på kansliet.

Välkommen!

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Fastställande av
  resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning
 8. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 9. Fastställande av medlems- och serviceavgifter 2021/2022
 10. Budget
 11. Kommande aktiviteter
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötets avslutande
Continue Reading

Lunchföreläsning – AI i praktiken

Välkommen på en kostnadsfri lunchföreläsning med temat

“AI i praktiken – exempel på hur gruvnäringen nyttjar den nya tekniken”. 

Martin Simonsson, Vision/Machine Learning Specialist, Data Ductus

Transfer Learning: Hur LKAB’s analys av järnmalmspellets fick en flygande start.
Vi får ta del av hur Convolutional Neural Networks kan användas för att identifiera mineraler och tillsatsmedel i järnmalmpellets. Vi undersöker också hur transfer learning kan effektivisera design och träning av kundanpassade AI-lösningar.

David Degerfeldt, Section Manager, Boliden

Projektexempel: Hur jobbar Boliden med AI – utmaningar och framgångsfaktorer.

Lunch ingår!

Vi vill också be dig att uppmuntra kvinnliga kollegor och kollegor med bakgrund utanför Sverige att anmäla sig.

Anmälan görs senast 25 november 2019.
Obs! Utebliven avanmälan senare än 3 dagar innan lunchföreläsningen debiteras med 200 kr exkl. moms

Anmälan stängd.

Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Skellefteå Digital Alliance och Skellefteå kommun.

Continue Reading
Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Labb 4b – Bildanalys

Denna labb kommer att genomföras av Simon Johansson, Sogeti.Syftet med denna labb är att du ska lära dig grunder i bildanalys. I labb 2 översattes bilder till data genom att titta på värden olika pixlar hade medan det i denna labb handlar mer om att med hjälp av neurala nät tolka bildinnehåll och identifiera objekt […]

Continue Reading
Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Välkommen till Python-labb i projekt DIHS!

Denna labb kretsar som sagt kring kring språket Python vilket får sägas vara det allra vanligaste språket i AI-sammanhang.  Målgruppen är personer med någon slags utvecklarerfarenhet samt framförallt ett intresse för Artificiell Intelligens. Du är välkommen oavsett om du har en anställning, är student eller helt enkelt är intresserad av detta område. Läs mer >>>

Continue Reading