Tag Archives | Aktuellt

Career day IT LTU Skellefteå

Invitation for students:  Career Day IT LTU Skellefteå

When: April 17th, 2023, at 15:00-17:00
Where: Campus Skellefteå, Hörsal B231
The event is free of charge.

Welcome to Career Day IT at LTU Campus Skellefteå!

Curious about a continued career in and around the Skellefteå region? In that case, you are warmly welcome to a Career Day where you get the chance to meet representatives from organizations and companies that work with IT! This is a good opportunity for both companies and students to get inspiration and make contacts.

The event will be held in English.

Agenda:
15:00  Welcome to Career Day IT LTU Skellefteå

15:10  Short presentations from participating companies

15:30  Discussion between employees who have recently started to work after finishing their studies.
Moderator: Sara Lindahl, Data Ductus

15:40  Mingel and a lighter meal. Take this opportunity to ask the companies about possibilities for
the future.

Registration no later than April 10th.

The career day is organized by Skellefteå Digital Alliance, which is a non-profit association that will act as a regional interest association for IT-producing companies and users of information technology.

Continue Reading

Inbjudan till IT-afterwork hos twoday – för alla som jobbar i IT-branschen i Skellefteå

Inbjudan till IT-afterwork hos twoday – för alla som jobbar i IT-branschen i Skellefteå

Lite skämtsamt brukar vi internt säga att twoday är Nordens största startup efter att vi fått nya ägare och förmånen att starta en helt ny koncern under namnet twoday. Vi som jobbar här i Skellefteå har tidigare en stolt historia där vi både varit en del av Kommundata, Tieto Enator, Sirius samt senast en del av Visma och vi sitter mitt i schtaaan med ingång mellan Calles och Hemtex.

Vi tycker att vi som utgör IT-branschen här i Skellefteå behöver träffas och ha lite skoj ihop så varför inte passa på att bjuda in för att fira nu när vi har fått ett nytt namn 🙂

Vi bjuder på mingel och lek med härliga branschkollegor och lite lättare förtäring samt dryck.
Ni får dessutom en kortare presentation av twoday och vad vi sysslar med här på kontoret.

Anmäl dig via Skellefteå Digital Alliance hemsida så att vi kan planera för förtäringen.

Sista anmälningsdag 21/3.

När: 28/3 17.00 – tills vi inte orkar längre 🙂

Plats: Stationsgatan 9 (Samma entre som StepIn och en trappa upp) eller ingång från gågatan mellan Calles & Hemtex och en trappa upp.

Hjärtligt välkomna!
twoddarna

Continue Reading

Årsmöte för DF Skellefteåavdelning

Kl. 18.00 Föreningens ordförandeLeif Häggmar, webbsändning från Skellefteå, inleder årsmötet medan vi fikar. Sedan vidtar sedvanliga årsmötes förhandlingar.

Deltagare: Styrelse samt medlemmar i Dataföreningen i Sverige med adress i  Skellefteåregionen.

Mötet sker både fysiskt (om möjligt) med möjlighet att delta digitalt.
Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt.

Anmälan oss tillhanda senast 2023-03-09!

– Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
– Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet. Är du intresserad av att få
den, kontakta Karin på kansliet.

Välkomna.

Agenda 

 1. Val av ordförande för Föreningsstämman
 2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande för denna
 17. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 18. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 20. Övriga ärenden
  Propostion stadgesändring beslut 2.
Continue Reading

Årsmöte Skelleftea Digital Alliance

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Mötet sker både fysiskt med möjlighet att delta digitalt.
Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt.

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2023-03-01.

Anmälan oss tillhanda senast 2023-03-09!

Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet.
Är du intresserad av att få den, kontakta Karin på kansliet.

Välkommen!

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning
 8. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 9. Fastställande av medlems- och serviceavgifter 2024/2025
 10. Budget
 11. Kommande aktiviteter
 12. Övriga frågor
 13. Årsmötets avslutande
Continue Reading