Tag Archives | Aktuellt

PowerShell Level Up – Next Step Automation and Scripting 2 dagars utbildning

Lärare:    Hans Dahlin, Cornerstone Group AB
Plats:       Scandic Konferenscenter, Skellefteå
Pris:         20 500 SEK exkl. moms men subventioneras för medlemmar 18 500 SEK.

Språk: Kursen hålls på svenska med engelskt material som är digitalt.

Observera att:
– Anmälan är bindande
– 5 deltagare krävs för kursens genomförande (max 12)
– Alla är välkomna att delta, även icke medlemmar som betalar det högre priset, om ni inte väljer att bli medlem. Medlemskap från 900 kr.


Innehåll På denna 2 dagars PowerShell-kurs tar vi nästa steg i din kunskapsresa med mer avancerade tillämpningar av PowerShell som skripting- och automatiseringsplattform i en modern Microsoft[1]baserad infrastruktur.
Detta är kursen för dig som redan har grundkunskaperna och är varm i kläderna med att använda PowerShell, både som kommandogränssnitt och som skriptingplattform för automatisering av administrativa uppgifter.

Målgrupp och förkunskaper
Kursen är utformad för att passa den som redan har grundkunskaperna och är varm i kläderna med att använda PowerShell, både som kommandogränssnitt och som skriptingplattform för automatisering av administrativa uppgifter, och vill fördjupa dig i skripting och automatisering. För att lära dig PowerShell så smidigt som möjligt så bör bör du ta in fundamentet i en viss ordning, denna kurs kan ses som del 2 i sin PowerShell-kunskapsresa.

Du bör redan ha god insikt i följande eller delar av PowerShell-nyttjande:
• Ha jobbat en del med Cmdlets (kommandon)
• Ha en viss förståelse för moduler
• Har använt Help och Get-Command
• Förstå en del om objekt, properties och metoder.
• Kunna använda Get-Member för att hitta properties och metoder för ett object
• Skapat och jobbat med variabler
• Använt filter som Where-Object och Select-Object
• Sortering med Sort-Object
• Kan hantera och skapa olika textbaserade filer
• Kan hantera Foreach-Object kommandot och Foreach-konstruktionen
• Kan en del om Powershell remoting, exempelvis med Invoke-Command och Get[1]CimInstance

Du måste inte vara expert på alla punkter ovan, men du bör känna sig någorlunda bekväm med dem.

Detaljerad information Kursen är skriven för att lyfta kunskapsnivån från den typiska grundkursen till nästa nivå.
Det vi kommer gå igenom är:
• Parametrar och parameter options
• Hantera multipla objekt i våra verktyg
• Switch konstruktionen
• Funktioner
• Variabel scope
• Skapa verktyg
• Skapa snygga HTML dokument
• Lära oss mer om vår pipeline och hur pipe fungerar med pipeline input
• Förstå Begin, Process, End
• Skapa Help till din Cmdlet
• Förstå IF-sattser och vad en Switch konstruktion
• Hantera WhatIf och Confirm
• Error hantering med TRY/CATCH och loggning till fil
• Förstå vad remote sessioner är Samt en hel del andra tips och tricks.

Agenda
Vi går genom 16 steg ta oss från en idé till ett färdigt PowerShell-kommando. Tillsammans går vi igenom alla de olika delar du behöver för att ha en bra grund att utgå ifrån när du bygger mer kompletta verktyg.
Detta gör vi:
• Går igenom den ursprungliga idén till vårt verktyg
• Lär oss att skapa och hantera hantera parametrar
• Lägger till stöd för att hantera multipla datorer
• Lägger till en Switch konstruktion
• Skapar och hanterar funktioner
• Går igenom Cmdletbinding och Verbose
• Hanterar Pipeline input med BEGIN, PROCESS, END
• Skapar snygga HTML-filer • Skapar ett custom objekt
• Hanterar Confirm och Whatif
• Skapar Help till vårt verktyg
• Felhantering med Try/Catch
• Hanterar och skapar Moduler
• Hanterar PSSessioner
• Hanterar en Arraylist
• Lånar moduler till RAM-minnet från andra datorer

Anmälan senast den 2024-05-02.

Continue Reading

Certified Scrum Master,  2 dagars utbildning

Lärare:      Reza Farhang, Crisp AB
Pris:           18 700 exkl. moms men subventioneras för medlemmar som betalar 16 700 kr exkl. moms.
(kursmaterial och certifieringsavgift ingår i kursavgiften)

Språk: Kursen hålls på svenska, med engelskt kursmaterial.

Observera att:
– Anmälan är bindande och att 10 deltagare krävs för kursens genomförande (max 20)
– Alla är välkomna att delta, även icke medlemmar som betalar det högre priset, om ni inte väljer att bli medlem.

Målet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur och varför Scrum fungerar, samt hu­r detta kan tillämpas rent praktiskt. Detta är en interaktiv kurs med fokus på verkliga exempel, övning och diskussion snarare än slides och passiv inlärning.
Kursen genomförs på ett agilt sätt med en flexibel “kursbacklog” där du som deltagare har stor påverkan. Testet för certifieringen görs online efter kursen och ingår i kursavgiften.
Notera att certifieringen kräver full närvaro på kursen. Här finns information om certifieringsprocessen

Vi går bland annat igenom
Hur och varför Scrum fungerar
Koppling till angränsade områden som Lean, Kanban och Systemtänkande.
­­Kravhantering, releaseplanering och estimering ­­­
Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
Att bygga effektiva och motiverade team
Roller & ansvar ­
Vanliga misstag och praktiska tips ­­

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om Scrum, antingen genom egen erfarenhet eller genom att ha läst något av följande:

Scrum and XP from the Trenches (2nd edition) – Henrik Kniberg. Denna bok ingår som kursmaterial.
Ladda ner den här .
Scrum Guide – Scrum Alliance

Anmälan senast den 2024-05-16.

Continue Reading

Lunchföreläsning – Meddelandeköer och RabbitMQ i praktiken

Plats: Hörsal B231, Luleå tekniska universitet Campus Skellefteå
eller Zoom, länken skickas ut senare.

OBS! Ange om du/ni deltar fysiskt eller digitalt vid anmälan i rutan övrigt.

De som vill går och äter lunch tillsammans på Din Fest på Campus efteråt, där diskussionerna kan fortsätta.


Meddelandeköer används bland annat för att effektivt kunna skala system under tillväxt, som en kommunikationsmekanism mellan mikrotjänster eller som en mellanhand då system tillfälligt utsätts för hårt tryck, så som under black friday.

Låt Lovisa genom denna presentation förklara grunderna för meddelandeköer, för att sedan djupdyka ned i RabbitMQ. Lovisa kommer att beskriva features och begrepp för att sedan följa upp dessa genom riktiga use cases.

Om Lovisa;
Lovisa Johansson, inte bara en expert inom RabbitMQ utan också en pedagogisk ledare inom området, utmärker sig genom sin förmåga att göra tekniska koncept lättförståeliga. Med en engagerande stil och tydliga förklaringar skapar Lovisa en lärandemiljö där komplexa ämnen som RabbitMQ blir tillgängliga för alla. Hennes pedagogiska tillvägagångssätt gör henne till en oumbärlig guide för dem som strävar efter att behärska meddelandehantering och implementera RabbitMQ effektivt i sina projekt.

Anmälan senast 2024-02-08.

 

Continue Reading

Årsmöte för DF Skellefteåavdelning

Kl. 18.00 Föreningens ordförandeLeif Häggmar, webbsändning från Skellefteå, inleder årsmötet medan vi fikar. Sedan vidtar sedvanliga årsmötes förhandlingar.

Deltagare: Styrelse samt medlemmar i Dataföreningen i Sverige med adress i  Skellefteåregionen.

Mötet sker både fysiskt (om möjligt) med möjlighet att delta digitalt.
Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt.

Anmälan oss tillhanda senast 2024-03-09!

– Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
– Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet. Är du intresserad av att få
den, kontakta Karin på kansliet.

Välkomna.

Agenda 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare, två justerare för årsmötet samt fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 5. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 6. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning
 7. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 8. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 9. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 10. Övriga ärenden
  – Namnbyte från DF i Sverige Skellefteå avdelningen till Dataföreningen i Sverige Norra Kretsen
  Stadgeförändring Dataföreningen i Sverige, Norra Kretsen
 11. Mötets avslutande
Continue Reading