Powershell2

PowerShell Level Up – Next Step Automation and Scripting

På denna PowerShell-kurs tar vi nästa steg i din kunskapsresa med mer avancerade tillämpningar av PowerShell som skripting- och automatiseringsplattform i en modern Microsoft-baserad infrastruktur.

Detta är kursen för dig som redan har grundkunskaperna och är varm i kläderna med att använda PowerShell, både som kommandogränssnitt och som skriptingplattform för automatisering av administrativa uppgifter.

Mer information >>>