Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige, Skellefteåavdelningen är en avdelning inom Norra Kretsen inom Dataföreningen i Sverige och företräder de medlemmar i Dataföreningen i Sverige som har sin adress i Skellefteåregionen.

Verksamheten bedrivs i form av lunch- och kvällsseminarier, kurser mm. Samarrangemang med andra organisationer, framför allt Skelleftea Digital Alliance, som man köper kanslitjänster av.

Avdelningens ändamål är att:

  • Aktivt verka för en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället,
  • Främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och angelägna utvecklingsåtgärder,
  • Främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster,
  • Samverka med övriga Dataföreningen i Sverige, då speciellt med de övriga avdelningarna inom Norra kretsen.

Är du intresserad av att bli medlem? Läs mer