Skelleftea Digital Alliance behandling av dina personuppgifter

Som medlem, kund och besökare på vår hemsida så vill Skelleftea Digital Alliance ge dig bästa möjliga service och fulla nyttan av de utbildningar och tjänster som du har tillgång till hos oss – därför behöver vi lagra och bearbeta personuppgifter om dig.

Uppgifterna används med syfte och ändamål att administrera ditt medlemskap och dina tjänster, informera om kommande arrangemang och om utbildningar som du har anmält dig till. Om du är deltagare på enstaka aktiviteter utan att vara medlem, lagrar vi motsvarande personuppgifter som för medlemmar.

Om du vill avanmäla dig från att bli informerad, kan du göra det genom att kontakta oss på kansli@skellefteadigitalalliance.se.

En rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter handläggs så snabbt som möjligt. Kontakta oss på kansli@skellefteadigitalalliance.se.

En begäran om registerutdrag och radering tar cirka en månad beroende på begäran, men vi försöker hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Du måste identifiera dig enligt våra rutiner för att vi ska kunna säkerställa din identitet. Kontakta oss på kansli@skellefteadigitalalliance.se så hjälper vi dig.

Skelleftea Digital Alliance hanterar personuppgifter på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Har du frågor och synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss gärna på kansli@skellefteadigitalalliance.se.

Personuppgifter vi samlar in, lagrar och bearbetar

De personuppgifter vi efterfrågar inkluderar namn, befattning, teknikområden, tillämpningsområden, hemadress, företagsadress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadresser, nätverksmedlemskap och IP-nummer. Vi använder inte personnummer i vår hantering av personuppgifter.

Uppgifterna samlas in när du registrerar dig som medlem och anmäler dig till arrangemang/utbildningar eller när du kontaktar oss och begär att få information.

Uppgifterna används med följande syfte och ändamål i vår verksamhet för att:

 1. Registrera dig som medlem i Skelleftea Digital Alliance
 2. Anmält dig till arrangemang/utbildning
 3. Skriva ut namnbrickor och deltagarlistor vid arrangemang/utbildning
 4. Följa upp med dokumentationer och enkäter efter arrangemang/utbildning
 5. Informera dig om kommande arrangemang/utbildningar och erbjudanden
 6. Förse dig med information utifrån ditt medlemskap, som till exempel faktablad, nyhetsbrev och rapporter

Om du är deltagare på enstaka aktiviteter utan att vara medlem, används dina personuppgifter enligt punkterna 3-6.

Många av våra aktiviteter foto- och videodokumenteras, samt direktsänds med video och ljud. Detta för att göra våra erbjudanden tillgängliga för så många som möjligt. Vi publicerar också fotografier och videos i Skelleftea Digital Alliance kanaler i syfte att informera om vår verksamhet. Det innebär att bilder där du finns med kan förekomma.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Däremot kan erbjudanden från samarbetspartners finnas med i kommunikation från oss, som till exempel rabatter på konferenser, rapporter och studieresor. Vi använder också personuppgifter internt för statistiska ändamål och för att analysera och utveckla Skelleftea Digital Alliance verksamhet.

Vi lagrar dina personuppgifter tills du begär att de ska raderas eller tills det inte längre finns något syfte för oss att lagra uppgifterna. Om det finns legala krav på att spara personuppgifter, till exempel lagstadgade bokföringsregler, raderar vi uppgifterna först när kraven medger.

De som har tillgång till dina personuppgifter inom Skelleftea Digital Alliance är administrativa resurser på kansli – i funktionerna för ekonomi, kommunikation och medlemsservice.

Dina rättigheter som registrerad hos Skelleftea Digital Alliance

Du har rätt att:

 • Kostnadsfritt begära ett registerutdrag med de personuppgifter vi har om dig
 • Få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna
 • Få information om på vilka rättsliga grunder vi lagrar personuppgifter om dig, hur länge vi kommer att lagra dina uppgifter, vem som har tillgång till uppgifterna och att få dina uppgifter hos oss raderade om det saknas rättsliga grunder för att lagra dem
 • Återkalla ditt samtycke och begära att vi raderar dina personuppgifter
 • Bli informerad vid insamlingstillfället om vi avser att behandla dina personuppgifter på andra sätt än vad som angivits ovan

Då Skelleftea Digital Alliance är medlem i Dataföreningen i Sverige så följer vi också deras riktlinjer när det gäller integritet och behandling av personuppgifter. Läs mer om Dataföreningen i Sveriges integritetspolicy här.

 

Skelleftea Digital Alliance kansli

Expolaris Center
931 78 Skellefteå

kansli@skellefteadigitalalliance.se
076 – 114 63 10