Senast föregående Evenemang

Certified Scrum Master,  2 dagars utbildning

Scandic Konferenscenter Kanalgatan 75, Skellefteå

Lärare:      Reza Farhang, Crisp AB Pris:           18 700 exkl. moms men subventioneras för medlemmar som betalar 16 700 kr exkl. moms. (kursmaterial och certifieringsavgift ingår i kursavgiften) Språk: Kursen hålls på svenska, med engelskt kursmaterial. Observera att: – Anmälan är bindande och att 10 deltagare krävs för kursens genomförande (max 20) – Alla är välkomna att […]

Extra stämma Dataföreningen i Sverige, Norra Kretsen – DF Norra

via Teams

Härmed kallas Norra Kretsens styrelseledamöter och medlemmar till extra stämma för DF Norra Kretsen för att fastslå Stadgeförändring. Datum: 23 maj 2024 kl. 11:30 - 12:00 Plats: via Teams, länk sänds ut senare. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare samt två protokoll justerare 3. Frågan om stadgeenlig kallelse 4. Fastställande av röstlängd 5. […]

PowerShell Level Up – Next Step Automation and Scripting 2 dagars utbildning

Scandic Konferenscenter Kanalgatan 75, Skellefteå

Lärare:    Hans Dahlin, Cornerstone Group AB Plats:       Scandic Konferenscenter, Skellefteå Pris:         20 500 SEK exkl. moms men subventioneras för medlemmar 18 500 SEK. Språk: Kursen hålls på svenska med engelskt material som är digitalt. Observera att: - Anmälan är bindande - 5 deltagare krävs för kursens genomförande (max 12) - Alla är […]