Bli medlem

Dataföreningen i Norr är en intresseförening för IT-producenter, IT-konsumenter och användare av informationsteknik inom regionen norra Västerbotten med säte i Skellefteå.

När företag blir medlem betalar de medlemsavgift och serviceavgift. Serviceavgiften är baserad på hur många anställda företaget har.
Avgifterna gäller kalenderårsvis och bestäms av årsmötet.

Medlemsavgiften 2021/2022 är 100 kr och serviceavgiften varierar mellan 800 kr – 32 000 kr (serviceavgiften momsbeläggs). Vill du bli medlem men inte ditt företag, så går det också bra. Som enskild medlem betalar du för närvarande en medlemsavgift på 200 kr. Avgiften gäller kalendersårsvis och bestäms av årsmötet.

Intresserad?
Skicka ditt namn och telefon nummer med e-post till kansli@skellefteadigitalalliance.se, så tar vi kontakt med dig.

Välkommen som medlem!