Digital Summit

När Möjligheternas Dag, som döptes om till Digital Summit våren 2016, startades 1999 var många av studenterna vid de närliggande universiteten omedvetna om den bredd och det djup som fanns i IT-branschen i Skellefteå. Både efterfrågan och tillgången på IT-studenter var stor, varför både företag och studenter hade ett stort intresse av att få träffas.

Det finns fortfarande ett stort långsiktigt behov av IT-kompetens och studenterna har blivit mer medvetna om den bredd och djup som finns i IT-branschen i Skellefteå. Många tidigare deltagare i Möjligheternas Dag arbetar nu också i företag här i Skellefteå.

Det är fortfarande viktigt att IT-branschen får visa upp sig för den kommande generationen och visa fram sina produkter, framförallt tala om deras behov av bra utbildad personal dvs. vikten av bra utbildning. Därför försöker vi, Dataföreningen i Norr tillsammans med ett antal företag, kommunen, universiteten samt kårerna vid högskolorna att ha det här arrangemanget varje år.

Vid starten 1999 anordnades Möjligheternas Dag skilt från MerIT-Galan. Men 2005 beslöt den dåvarande styrelsen för Dataföreningen i Norr att samköra de båda arrangemangen.

Styrelsen menade på att studenterna/företagen hade/har en större möjlighet att kunna prata under mindre formella former med varandra. Dessutom så delas ett pris ut till Årets Bästa Examensarbete till någon/några studenter under Galan.

Det blev en succé. Så nu är Möjligheternas Dag förenat med MerIT-Galan.

Tidigare Bästa Examensarbete.

Kriterier för priserna.