Om Skelleftea Digital Alliance

Skelleftea Digital Alliance har formulerat visionen:

Skellefteå ska vara ledande när det gäller digitalisering av samhället. Digitalisering ska vara en möjliggörare för hållbar tillväxt i regionen.

Mål
Skapa publicitet för branschen och verka för ökad rekrytering genom

  • Att öka attraktionskraften för branschen
  • Företagssamverkan med befintliga utbildningar
  • Förbättrad jämställdhet och mångfald
  • Hållbar rekrytering
 1. Arbeta med affärsutveckling och innovation.
  • Verka för gemensamma projekt som sätter Skellefteå på kartan
  • Samverka med kommun, akademi och region för ett bättre företagsklimat
 1. Utveckla befintliga kompetens inom branschen genom
  • Gemensamma utbildningar
  • Inspirationsföreläsningar, seminarier och konferenser
  • Ett aktivt nätverk

Aktiva medlemmar
Medlemmarna skapar Skelleftea Digital Alliance. Genom aktiva medlemmar förverkligar vi visionen.