Tag Archives | Aktuellt

Projektet SSiO, (Societal development through Secure IoT and Open data)

Projektet SSiO, (Societal development through Secure IoT and Open data), är på väg mot sitt slut. Vi har hållit på sedan 1/3 2018 och fått projektet förlängt två gånger, så vi avslutar nu den 31/10. Luleå tekniska universitet, BI Nordic, CGI, Data Ductus, Sokigo, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och Skelleftea Digital Alliance har arbetat tillsammans i projektet.

Nu håller vi två seminarier där vi berättar om vad vi åstadkommit och våra tankar om att nyttja tekniken framåt.

Anmäl er till seminariet på plats i Lycksele 11/10 kl. 10-12 här
https://simplesignup.se/event/208720

Anmäl er till seminariet på plats i Skellefteå, eller via Zoom 12/10 kl. 10-12 här
https://simplesignup.se/event/209116

Som sagt kommer vi att berätta vad vi åstadkommit, d.v.s en plattform för Internet of Things, där vi har byggt tjänster för bl.a:
• Turism – Projektet har tagit fram digitala guider och chattande turistmål, https://ssio.se/anvandningsfall-for-turistnaringen/

• Luftkvalitet – Teknik och metoder för luftkvalitetsmätningar och demonstrationer av möjligheten att använda dem för att kontrollera trafiken för att minska luftföroreningarna, samt för att rekommendera vandringsleder med god luftkvalitet, https://ssio.se/anvandingsfall-for-luftkvalitet/

• Presentation av öppna data, https://ssio.se/anvandningsfall-presentation-av-oppna-data/

• Dold infrastruktur, https://ssio.se/anvandningsfall-gomd-infrastruktur/

• Äldreomsorg – SSiO har samarbeat med iVO-projektet gällande trygghet för äldre i egna hem och FraViVo för effektivitet i äldreboenden, https://ssio.se/anvandningsfall-aldrevard/

• Parkering – Projektet har demonstrerat möjligheten att visualisera lediga parkeringsplatser och navigera till lediga platser, https://ssio.se/anvandningsfall-parkering/

• Skola – SSiO har visat på möjligheten att använda ansiktsigenkänning för närvaroregistrering i skolan och att göra ljudmätningar i klassrum och förskolor för att upptäcka skadliga ljudnivåer, https://ssio.se/anvandningsfall-skolan/

• Energibesparingar – Vi samarbetar med Horizon 2020-projektet Phoenix runt Riksbyggens brf. Skellefteåhus 13 i Skellefteå. Den är en av fem pilotfastigheter i projektet. De övriga finns i Grekland, Spanien och Irland. Vi har anslutit oss till fastighetssystemet i byggnaden där vi får tillgång till redan befintliga data. Vi har sedan också bytt ut termostaterna och satt in koldioxidsensorer i 4 av lägenheterna i huset, och tagit fram en app där de boende får meddelanden och kan ställa om sina termostater. Vi har också gjort en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun där vi jämfört energidata från ett antal skolor, för att hitta konstiga avvikelser som sedan kan åtgärdas för att spara energi, https://ssio.se/anvandningsfall-energibesparing/

• Avfallshantering – Vi har gjort tester med speciella sensorer för sopkärl som mäter ledig volym i kärlet. Det är speciellt intressant i sommarstugeområden, där kärlen kan fyllas väldigt oregelbundet, https://ssio.se/anvandningsfall-avfallshantering/

• Smarta lyktstolpar – VI har byggt upp en sträcka med smarta lyktstolpar på Campusområdet i Skellefteå, mellan Campushallen och Parkbron. Dels innehåller de en del smarta tjänster i sig, och dels kan de användas som en infrastruktur för andra smarta stadstjänster, https://ssio.se/anvandningsfall-belysning-med-mera/

• IoT-kommunikation – Vårt LoRa-nätverk ger en infrastruktur för IoT och smarta tjänster, https://ssio.se/anvandningsfall-iot-kommunikation/

• Stadens kontrollrum – Projektet utvecklar ”stadens kontrollrum” som är en digital tvilling av staden där vi kommer att visualisera all öppen sensordata som samlas in i SSiO-plattformen. Det kommer också att bli ett mycket kraftfullt verktyg för stadsplanerare, https://ssio.se/anvandningsfall-stadens-kontrollrum/

Välkomna med anmälan enligt ovan!

Continue Reading

Does generative AI run on thin air?

Lecturer:    Tor Björn Minde, RI.SE
Location:   Auditorium B231, Campus Skellefteå
Cost:         Free.
(After the lecture you have the opportunity to have lunch (lunch is not included) at Restaurang Älvy if you don’t already eaten.)
The lecture is in English.

ATTENTION! Registration is necessary to know how many people will come.


Does generative AI run on thin air?

This talk will look at the future energy cost associated with the training and usage of generative AI (ChatGPT alike) that requires large data centers and edge nodes.  The computational requirements are demanding new efficient and complex GPU/accelerator hardware with ever increasing heat fluxes. The thermal management will challenge the fluid medium of thin air and enforce data centers to employ liquid cooling close to the microelectronics. Questions arise of what future heat fluxes are expected and whether immersed cooling, direct-to-chip or any derivative of liquid cooling can meet the needs.

The future is already here! The liquid cooling developments will be a strong technical driver for change in data center designs. New directives for reporting energy efficiency and a standardization of environmental labels are just some of several decisions from the EU that affect the IT industry. The use of AI with increased data collection for services also means that data centers worldwide need to increase their capacity. Find out what is required of the data centers of the future, how they affect the environment and what the industry is doing to contribute to sustainable development.

The lecture is a joint arrangement between Skelleftea Digital Alliance and DF Skellefteå.

Registration no later than 2023-10-16.

 

Continue Reading

Invitation to Certified Scrum Master 2 days education

Teacher:    Reza Farhang, Crisp AB

Price:         18,700 SEK excluding VAT but subsidized for paying members 16,700 SEK excluding VAT. (course materials are included in the course fee)

Language
The course is held in English, with English course material.

The goal of the course is to learn how to build awesome products using Scrum.

Who this course is for
We ask that you have a basic understanding of Scrum before the course starts.

Learning outcomes for this course
Why Scrum works – connection with Lean, Systems Thinking, Complex Adaptive Systems, Queuing Theory, and more.

­Managing requirements with the product backlog and sprint backlog.

Planning & estimation.

Sprint troubleshooting and followup.

Roles and responsibilities.­­

Testing.

Technical debt.­

Case studies & common pitfalls.

Prerequisites
Please read at least one of the following books/papers:

Scrum Guide – Scrum Alliance
Scrum and XP from the Trenches (2nd edition) – Henrik Kniberg. This book is included as course material.

Observe that:
– Registration is binding

– 10 participants are required for the implementation of the course (max 20)

– Everyone is welcome to participate, even non-members who pay the higher price, if you do not choose to become a member. Membership from SEK 900.

Registration no later than 2023-08-28.

Continue Reading

Career Day IT LTU Skellefteå

Invitation for students:  Career Day IT LTU Skellefteå

When: November 7th, 2023, at 15:00-17:00
Where: Campus Skellefteå, Hörsal B231
The event is free of charge.

Welcome to Career Day IT at LTU Campus Skellefteå!

Curious about a continued career in and around the Skellefteå region?
In that case, you are warmly welcome to a Career Day where you get the chance to meet representatives from organizations and companies that work with IT!
This is a good opportunity for both companies and students to get inspiration and make contacts.

The event will be held in English.

Agenda:
15:00 The students are welcomed to the Career Day IT LTU Skellefteå.

15:15 Short presentations from participating companies

15:45 Some recently completed degree jobs are presented.

16:00 Fair – The students walk around and talk to the companies.

16:45 Light refreshments are served and a prize is drawn among those who mingled the most and filled in a questionnaire.

Registration no later than November 2.

 

The career day is organized by Skellefteå Digital Alliance, which is a non-profit association that will act as a regional interest association for IT-producing companies and users of information technology.

Continue Reading

Inbjudan till IT-afterwork hos twoday – för alla som jobbar i IT-branschen i Skellefteå

Inbjudan till IT-afterwork hos twoday – för alla som jobbar i IT-branschen i Skellefteå

Lite skämtsamt brukar vi internt säga att twoday är Nordens största startup efter att vi fått nya ägare och förmånen att starta en helt ny koncern under namnet twoday. Vi som jobbar här i Skellefteå har tidigare en stolt historia där vi både varit en del av Kommundata, Tieto Enator, Sirius samt senast en del av Visma och vi sitter mitt i schtaaan med ingång mellan Calles och Hemtex.

Vi tycker att vi som utgör IT-branschen här i Skellefteå behöver träffas och ha lite skoj ihop så varför inte passa på att bjuda in för att fira nu när vi har fått ett nytt namn 🙂

Vi bjuder på mingel och lek med härliga branschkollegor och lite lättare förtäring samt dryck.
Ni får dessutom en kortare presentation av twoday och vad vi sysslar med här på kontoret.

Anmäl dig via Skellefteå Digital Alliance hemsida så att vi kan planera för förtäringen.

Sista anmälningsdag 21/3.

Anmälan är stängd.

När: 28/3 17.00 – tills vi inte orkar längre 🙂

Plats: Stationsgatan 9 (Samma entre som StepIn och en trappa upp) eller ingång från gågatan mellan Calles & Hemtex och en trappa upp.

Hjärtligt välkomna!
twoddarna

Continue Reading

Årsmöte Skelleftea Digital Alliance

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Mötet sker både fysiskt med möjlighet att delta digitalt.
– Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt.
– Vi bjuder på fika, så meddela om du har någon matallergi/specilakost.
Detta gör ni i rutan Övrigt.

Ev. motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2024-02-14.

Anmälan oss tillhanda senast 2024-03-09!

Årsredovisningen kommer att finnas på kansliet 2 veckor före årsmötet.
Är du intresserad av att få den, kontakta Karin på kansliet.

Välkommen!

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande, fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för årsmötet samt fastställande av röstlängd
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 6. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning
 7. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 8. Fastställande av medlems- och serviceavgifter 2025/2026
 9. Budget
 10. Kommande aktiviteter
 11. Övriga frågor
 12. Årsmötets avslutande
Continue Reading