Bästa Examensarbete 2012

 

Exjobb_2012

Vi delade också ut pris för bästa examensområde. Detta är det enda pris som förutom ära och diplom också innehåller pengar, 10 000 kr. Priset går till det examensarbete som bäst uppfyller kriterierna: betydelse för regionen, utvecklingspotential och akademisk höjd på rapport.  I år ville juryn förutom vinnaren också göra ett hedersomnämnande.

Priset för bästa examensarbete inom IT-området gick till Alexander Nordfelth som gjort sitt examensarbete för Ascom Network Testing. Vinnaren fick en check på 10 000:- som uppmuntran.
Examensarbetet har titeln ” Augmented reality and it’s practical use”. Ascom utvecklar verktyg för optimering och underhåll av trådlösa nätverk, främst inom mobiltelefoni. Augmented reality i mobila terminaler har möjliggjorts av den tekniska utvecklingen på telefonsidan då många telefoner idag innehåller de sensorer och den processorkraft som krävs.

I sitt examensarbete har Alexander skapat ett ramverk för att undersöka möjligheter med augumented reality som interface i ASCOM’s framtida produkter.

I år ville juryn förutom att utse en vinnare också göra ett hedersomnämnande angånde Ali Rahimpours och Joakim Wallmarks examensarbete som gjorts för Tieto Healthcare & Welfare.

Examensarbetet handlar om att skapa ett mobilt interface till Tietos system Procapita och edWise. Dessa skolsystem innehåller funktioner som schemaaktiviteter och registrering av studentfrånvaro.
Med ett väl genomfört examensarbete har Ali och Joakim bidragit till Tietos utveckling mot att nå slutanvändare på nya sätt genom smartphones.

Examensarbetet har i januari premiärvisats vid Europas största skolmässa BETT i London.