IT-personlighet 2012

2012_Christer_Ahlund

Christer Åhlund. 1997 kom Christer till stan, och började på LTU. En av hans första åtgärder var att börja skaffa sig ett nätverk i det lokala näringslivet.

Snart ledde detta till ett forskningsprojekt, PROMODIS, och det ledde vidare till en licentiatexamen, doktorshatt, docentur, etablering av CDT här i stan, egen forskningsgrupp, eget forskningsämne och många fler forskningsprojekt i samarbete med näringslivet, t.ex. SenseSmartCity.

Christer har publicerat över 50 “papers” och har deltagit i programkommittén för ett antal prestigefyllda internationella konferenser. 2011 befordrades Christer till Professor och han är idag ämnesföreträdare för forskningsgruppen i distribuerade datorsystem.