MerIT-pristagare 2012

DSC_0239
Stora MerIT-priset:

Explizit har i många år målmedvetet arbetat med sin sjuk- och friskvårdslösning CheckUp.

Sjukvårdsversionen Checkup Care var en del av Skärgårdshemsprojektet som vann en av Dataföreningens diamanter för ett par år sedan, men att ta sig in på sjukvårdsmarknaden har varit trögt.
Under de senaste åren har det dock lossnat på många fronter. Man har t.ex. sålt väskor i Kina, och självmätningsstationer för hypertoni (högt blodtryck) har införts på flera vårdcentraler.

Explizit har också gått från småföretag till medelstort i och med att de passerat 50 personer.

Christer_Ahlund_2012_liten
Årets IT-personlighet: Christer Åhlund.

1997 kom Christer till stan, och började på LTU. En av hans första åtgärder var att börja skaffa sig ett nätverk i det lokala näringslivet.

Snart ledde detta till ett forskningsprojekt, PROMODIS, och det ledde vidare till en licentiatexamen, doktorshatt, docentur, etablering av CDT här i stan, egen forskningsgrupp, eget forskningsämne och många fler forskningsprojekt i samarbete med näringslivet, t.ex. SenseSmartCity.

Christer har publicerat över 50 “papers” och har deltagit i programkommittén för ett antal prestigefyllda internationella konferenser. 2011 befordrades Christer till Professor och han är idag ämnesföreträdare för forskningsgruppen i distribuerade datorsystem.

Bästa IT-examensarbete:
Vi delade också ut pris för bästa examensområde. Detta är det enda pris som förutom ära och diplom också innehåller pengar, 10 000 kr. Priset går till det examensarbete som bäst uppfyller kriterierna: betydelse för regionen, utvecklingspotential och akademisk höjd på rapport. I år ville juryn förutom vinnaren också göra ett hedersomnämnande.

Exjobb_2012_liten
Priset för bästa examensarbete inom IT-området gick till Alexander Nordfelth
som gjort sitt examensarbete för Ascom Network Testing. Vinnaren fick en check på 10 000:- som uppmuntran.
Examensarbetet har titeln ” Augmented reality and it’s practical use”. Ascom utvecklar verktyg för optimering och underhåll av trådlösa nätverk, främst inom mobiltelefoni. Augmented reality i mobila terminaler har möjliggjorts av den tekniska utvecklingen på telefonsidan då många telefoner idag innehåller de sensorer och den processorkraft som krävs.

I sitt examensarbete har Alexander skapat ett ramverk för att undersöka möjligheter med augumented reality som interface i ASCOM’s framtida produkter.

I år ville juryn förutom att utse en vinnare också göra ett hedersomnämnande angånde Ali Rahimpours och Joakim Wallmarks examensarbete som gjorts för Tieto Healthcare & Welfare.

Examensarbetet handlar om att skapa ett mobilt interface till Tietos system Procapita och edWise. Dessa skolsystem innehåller funktioner som schemaaktiviteter och registrering av studentfrånvaro.
Med ett väl genomfört examensarbete har Ali och Joakim bidragit till Tietos utveckling mot att nå slutanvändare på nya sätt genom smartphones.

Examensarbetet har i januari premiärvisats vid Europas största skolmässa BETT i London.