Bästa Examensarbete 2010

exjobb_2010_andreas_ahlund

Andreas Åhlund som läst till Civilingenjör i interaktion och design vid
Umeå universitet, och gjort sitt examensarbete för Monash University och LTU Skellefteå.
Titeln på examensarbetet är: ”An approach towards User-centric Application Mobility”

Användning av mobil IT ökar ständigt; lagringsutrymme, information och tjänster blir åtkomligt
nästan överallt.

Detta är vad Andreas Åhlund visat i sitt examensarbete som utförts för Monash University och Luleå Tekniska Universitet, i utvecklandet av en prototyp som tillåter flytt av program som körs mellan två eller flera datorer.
Det man åstadkommit kallas applikationsmobilitet och är ett hittills relativt outforskat mobilitetsområde. Andreas examensarbete ligger till grund för ett flertal vetenskapliga arbeten, och Andreas prototyp har fungerat som verktyg för insamling av empiriskt material i ett flertal vetenskapliga artiklar författade av doktorander vid universiteten i Monash och Luleå.