MerIT-pristagare 2010

2010 NUI
MerIT-priset:
NUITEQ
Harry van der Veen satt hemma i Holland och var bland de första i världen med att ta fram en ”multitouch-skärm”. Han och LTU Skellefteå fann varandra genom kontakter på nätet.

Så småningom ledde detta till att Harry flyttade till Skellefteå och startade NUITEQ, som nu har en världsmarknad, ett 10-tal anställda i Skellefteå, och ytterligare 5 i övriga världen.

Harry tackade alla sina medarbetare, aktieägare och andra som stött honom i hans satsning, och menade att utan dem hade man aldrig fått priset.

Årets IT-personlighet: Robert Lindberg, Skellefteå Airport
När Luftfartsverket inte längre tror på Skellefteå flygplats längre, vill Robert göra den till ”Sveriges häftigaste”.
Ett av medlen för detta blir spektakulära IT-lösningar där regionens kompetenta företag får chansen att vara med och lyfta flygplatsen till nya höjder.
Robert menade när han fick priseet att han nu kommer i samma situation som Barack Obama, när han fick Nobelpriset innan han levererat något.

Bästa IT-examensarbete: Andreas Åhlund som läst till Civilingenjör i interaktion och design vid
Umeå universitet, och gjort sitt examensarbete för Monash University och LTU Skellefteå.
Titeln på examensarbetet är: ”An approach towards User-centric Application Mobility”.
Användning av mobil IT ökar ständigt; lagringsutrymme, information och tjänster blir åtkomligt
nästan överallt.
Detta är vad Andreas Åhlund visat i sitt examensarbete som utförts för Monash University och Luleå Tekniska Universitet, i utvecklandet av en prototyp som tillåter flytt av program som körs mellan två eller flera datorer.
Det man åstadkommit kallas applikationsmobilitet och är ett hittills relativt outforskat mobilitetsområde. Andreas examensarbete ligger till grund för ett flertal vetenskapliga arbeten, och Andreas prototyp har fungerat som verktyg för insamling av empiriskt material i ett flertal vetenskapliga artiklar författade av doktorander vid universiteten i Monash och Luleå.