IT-personlighet 2010

itpersonlighet_2010_robert_lindberg

Robert Lindberg, Skellefteå Airport
När Luftfartsverket inte längre tror på Skellefteå flygplats längre, vill Robert göra den till ”Sveriges häftigaste”.
Ett av medlen för detta blir spektakulära IT-lösningar där regionens kompetenta företag får chansen att vara med och lyfta flygplatsen till nya höjder.
Robert menade när han fick priseet att han nu kommer i samma situation som Barack Obama, när han fick Nobelpriset innan han levererat något.