IT-personlighet 2013

2013_IT-personlighet

Lars Wahlberg.

Lars har på ett väldigt framsynt sätt jobbat nytänkande med utvecklingen av Norrans  redaktionella system, annonssystem och tryckeri, vilket har lett till att Norran ligger på  teknikens framkant.

Genom att sprida sina tankar till Norrans leverantörer han förutom att utveckla Norran även bidragit starkt till utvecklingen av verktyg för branschen.
Han har en stor nyfikenhet, sprider kunskap runt omkring sig och är en aldrig sinande källa till nya idéer.