Bästa Examensarbete 2013

 

Exjobb_2013

Exjobbet har titeln ”The difficulties in developing useful mobile applications”, och har gjorts i samarbete med Skellefteå kommun och Hello Future.

Arbetet riktar in sig på de utmaningar som en expanderande marknad för mobilappar fört med sig, och hur man kan skapa användbara appar. Genom en noggrann litteraturundersökning, prototyputveckling, och ett antal empiriska försök har Cajsa-Tora lyckats identifiera viktiga riktlinjer för app-utvecklare att ta hjälp av i sin strävan att skapa användbara appar.

Ett konkret resultat är Tidsmaskinen, en app där man kan se foton från den plats i centrala Skellefteå man för närvarande befinner sig i; från nutid, dåtid, och till och med framtid! Appen känner automatiskt av användarens position och levererar bildresultat och karttjänster utifrån detta.
Cajsa-Toras exjobb utfördes på Umeå universitet, inom ramen för utbildningen Cross Media Interaction Design, med studieort Skellefteå. Handledare var Mikael Söderström (Umeå universitet) och Dan Johansson (Luleå tekniska universitet).