MerIT-pristagare 2014

Stora MerIT-pristagare blev Tieto.
Tieto i Skellefteå har under året fått kontrakt med Stockholms stad för att utveckla framtidens skolsystem.

Det innebär att Tieto nu tar ett nytt steg i att bygga kompetens i världsklass i Skellefteå avseende IT-stöd för skolan i Norden. En förutsättning för att lyckas med denna utmaning är samverkan med övriga IT företag i Skellefteå vilket stärker fler lokala IT-företag än Tieto.

Harry van der Veen, NUITEQ, Snowflake. Press release, PunktPR.

Harry van der Veen, NUITEQ, Snowflake. Press release, PunktPR.

IT-personlighet – Harry van der Veen
Harry bodde i Holland och var bland de första att utveckla multitouchskärmar. Genom internet kom han i kontakt med likasinnade på LTU, och resten är historia. Harry flyttade till Skellefteå och startade NUITEQ som är världsledande i sin nisch, och vinner den ena utmärkelsen efter den andra.Harry är också initiativtagare till gruppen Business Skellefteå i LinkedIn, och tar alla chanser att lyfta fram Skellefteå och möjligheterna här.

Bästa examensarbete inom IT-området – Emil Hedemalm.
Exjobbet har titeln ” Interaktiv Projektionskartläggning”, och har gjorts i samarbete med Bosch Sensortec i Reutlingen i Tyskland.

Arbetet riktar in sig på de utmaningar som en ökad interaktion ställer på nya sätt att hantera bildbaserad analys för handgester vid datorinteraktion. Bild-analyser baseras på olika typer av filter som appliceras på en kamerabild och har i projektet implementeras med det öppna ramverket OpenCV samt krav från realtidsapplikationer. Arbetet har studerat algoritmer och prestanda för olika typer av bild-filter.

Området förstärkt verklighet (argumented reality) är en tydlig tillämpning av arbetet och ett antal demo applikationer har utvecklats för att studera beröringsfri interaktion med användargränssnitt.

Emils examensarbete utfördes vid Luleå tekniska universitet, inom ramen för utbildningen Datorspelsutveckling, med studieort Skellefteå. Handledare var Alexander Ehlert (Bosch Sensortec) och Johannes Hirche (Luleå tekniska universitet). Bosch är imponerade av utfallet av projektet och Emils förmåga att interagera med medarbetare.