MerIT-pristagare 2011

2011_Skelleftea_kommun_liten
Stora MerIT-priset:
Skellefteå kommun Medborgarservice.
Skellefteå Kommun har som första kommun i landet infört en gemensam kundservice för alla verksamheter i kommunen. Här nyttjar man IT-stöd på ett intelligent sätt för att samla på sig kunskap i syfte att förbättra och effektivisera all service från kommunen, och löser 70% av alla ärenden direkt.

2011_Roland_Granlund
Årets IT-personlighet: Roland Granlund, Tieto Healthcare & Welfare AB.

Med stort engagemang, massor av kunskap och en smula envishet har Roland i det tysta lyckats med att driva Tieto Welfare Nordic mot ett fantastiskt resultat, enheten blev en av de bästa inom hela Tieto 2010. I Rolands gruppering finns de flesta av de anställda placerade i Skellefteå och det goda resultatet har medfört att vi i Skellefteå har kunnat expandera med många nya medarbetare under det senaste året. Roland är dessutom kontorsansvarig för hela Skellefteåkontoret där det finns drygt 300 anställda, d.v.s. Skellefteås största IT-arbetsgivare och han arbetar hela tiden för att hålla Skellefteås goda rykte högt hos Tietos ledning.
Bästa IT-examensarbete: