Skelleftea Digital Alliance - nyheter

”Hur digital mognad och artificiell intelligens driver tillväxt och lönsamhet”

Föreläsare: Irene Ek, Tillväxtanalys – Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Seminariet sänds på̊ webben, troligen via Teams, och äger rum den 27 januari 2021, kl 08:30-09:15.

Region Västerbotten, IT & Telekomföretagen och Malå kommun arrangerar under våren 2021 en serie seminarier kring Artificiell Intelligens och dess strategiska betydelse för näringslivet i länet. Syftet är att adressera den potential och de utmaningar som Artificiell Intelligens innebär för länets näringsliv och hur strategier och affärsmodeller påverkas av denna tekniks intåg.

Först ut är Irene Ek från Tillväxtanalys som kommer att berätta vad vi vet idag om hur AI och digital mognad driver produktivitet och lönsamhet. Hon har just skrivit en rapport för OECD AI Observatory i Paris som visar i vilken utsträckning företag i Sverige, Danmark, Kanada, Frankrike, Japan och Sydkorea använder AI och hur skillnaden ser ut mellan företag i olika storlekar samt mellan olika sektorer. Irene avslutar också med ny forskning från USA som visar vad som utmärker företag som framgångsrikt använder AI.

Du anmäler dig via denna länk >> senast den 24 januari 2021.

Du kommer också att bli inbjuden till ett uppföljningsmöte där vi diskuterar seminariets innehåll och dess relevans för företagen i länet. Mötet sker ca en vecka efter seminariet.

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra du tror kan vara intresserade. Vi uppmuntrar särskilt kvinnor och personer födda utanför Sverige att anmäla sig.

Detta seminarium är ett samarbete mellan IT & Telekomföretagen, Tillväxtanalys och projekt RegAl. Projektet finansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och Malå kommun.

Välkommen!