Bästa Examensarbete 2007

Daniel Granlund för sitt examensarbete ”VoIP and video in heterogeneous access networks”. Han har på ett utmärkt sätt kopplat ihop teori och praktisk verklighet (juryns motiv.)

Luleå tekniska universitet har beslutat att bygga vidare på resultaten till sin forskning.