MerIT-pristagare 2007

MerIT-priset: Optronic för deras arbete som underleverantör till Kapch.
Det handlar alltså om biltullsystem där Optronic står för delsystemet med optisk lösning och bildtolkning. Rickard Åström och Robert Jonsson tog emot priset.
Juryns motivering löd: ”Genom samarbete med andra lokala företag har Optronic kombinerat teknikområden som optik, mekanik, elektronik och programvara till konkurrenskraftiga produkter med en global potential för sin kund ochför Optronic.

Årets IT-personlighet: Robert Lindström, North Kingdom, en av grundarna till North Kingdom.
Juryns motivering löd: ”Robert är IT-världens Greta Garbo. Alla känner till honom men få har sett honom i verkligheten. Genom Roberts kompetens och fingertoppskänsla har de stora varumärkenas blickar riktats mot honom i Skellefteå. Dessa blickar har sedan gett resultat i form av utvecklingsprojekt i de företag han verkat i.”
Bästa IT-examensarbete: Daniel Granlund, för sitt examensarbete ”VoIP and video in heterogeneous access networks”. Han har på ett utmärkt sätt kopplat ihop teori och praktisk verklighet (juryns motiv.)
Luleå tekniska universitet har beslutat att bygga vidare på resultaten till sin forskning