MerIT – kriterier

Kriterier

·        Utveckling genom samverkan

·        Betydelse för regionen

·        Utvecklingspotential

·        Nytänkande

Årets IT-personlighet

Årets IT-personlighet ska ha medverkat till IT-branschens utveckling på ett nytänkande sätt eller kanske genom troget och ihärdigt arbetande.

Pris till bästa examensarbete inom IT-området

Exjobbet ska slutförts under perioden, t ex. 2010-11-01 t o m 2010-12-31, för ett företag i Skellefteåregionen, eller av en studerande vid en utbildning i Skellefteå.

Ett villkor är att arbetet är godkänt både på företaget och det universitet/högskola där studenten studerat.

Kriterier

·        Betydelse för regionen

·        Utvecklingspotential

·        Akademisk höjd, rapport