ITIL 4 Foundation – Detaljerad information

Detaljerad information
Kursen baseras på officiellt kursmaterial från PeopleCert.

Detta ingår
Kursmaterial, digitalt via plattformen Canvas
E-bok Core Guidance för referens och uppslag
Certifieringsvoucher (Online Proctored)

Kursinnehåll
Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Key concepts of service management
The concept of value
Stakeholder and service consumer roles
Service offerings
Creating value with services

Key Concepts of ITIL 4
Four dimensions of service management
ITIL service value system
Service value chain

Guiding principles
Purpose of ITIL practices
Overview of eight ITIL practices
Key management practices

Optional (If time allows)
Review