Skelleftea Digital Alliance - vision

Verka för gemensamma projekt som sätter Skellefteå på kartan

Skelleftea Digital Alliance har formulerat visionen

Skellefteå ska vara ledande när det gäller digitalisering av samhället. Digitalisering ska vara regionens främsta tillväxtmotor baserat på ett nära samarbete med näringsliv, forskning, offentlig sektor och medborgare.

Mål

Verka för ökad rekrytering till branschen genom

  • Att skapa ökat intresse för branschen hos ungdomar
  • Företagssamverkan med befintliga utbildningar
  • Ny- och vidareutveckling av utbildningar

Arbeta med affärsutveckling och innovation.

  • Verka för gemensamma projekt som sätter Skellefteå på kartan
  • Samverka med kommun och region för ett bättre företagsklimat

Skapa publicitet för branschen för att

  • Göra branschen känd hos allmänheten
  • Sätta Skellefteå och branschen på Europakartan

Utveckla befintliga resurser inom branschen genom

  • Gemensamma utbildningar
  • Inspirationsföreläsningar, seminarier och konferenser
  • Ett aktivt nätverk

Aktiva medlemmar

Medlemmarna skapar Skelleftea Digital Alliance. Genom aktiva medlemmar förverkligar vi visionen.