SPIN

SPIN, SamverkansPlattform för IT-innovation i Norr är en samverkan mellan regionala IT-bolag, UmUs IT-institutioner och kommuner i syfte att långsiktigt stärka den regionala förmåga att möta digitalisering.

SPIN’s aktiviteter under perioden 2016-2019:

  • Huvudaktivitet 1. Initiera en NäringsAccelerator eller Innovationshub, som kraftsamlar olika intressenter för att stötta ett öppet och dynamiskt innovationsstödsystem. Fokus är inriktad mot regionens digitalisering och integrerad i det nationella nätverk av NäringsAcceleratorer som är under uppbyggnad. Ansvarig: Per Levén, Informatik , Umeå Universitet
  • Huvudaktivitet 2. Skapa teknikområden för stärkt FUI-samverkan och kunskapsöverföring. Fokus på att identifiera spjutspetsföretag och tillämpningsområden med stor potential. Ansvarig: Jerry Eriksson, Datavetenskap

1.Hyperconnectivity and Internet of Things, Johannes Karlsson Tillämpad fysik och elektronik,

2.Multimodal Interaction, Johanna Björklund, Datavetenskap,

3.Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer, Helena Lindgren, Datavetenskap.

  • Huvudaktivitet 3. Skapa strukturer och aktiviteter för stärkt innovations- och tillväxtförmåga. Etablering av Digital Capability forum som kompetensförstärker företagen med avseende på digitalisering. Ulf Hedestig, Informatik.