Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Välkommen till TechTalk med fokus på machine learning!

3 MAJ – SKELLEFTEÅ

Den tredje maj bjuder vi in till vårens TechTalk som kommer att hållas i Skellefteå.

TechTalk är en serie workshops av IT-institutionerna vid Umeå universitet, där IT-forskare tillsammans med ledande och intresserade IT-företag och andra aktörer diskuterar nya teknologier, möjliga tillämpningar av dessa teknologier och eventuella samarbetsprojekt kopplade till dessa.

Under detta TechTalk kommer fokus ligga på machine learning, under workshopen kommer det att presenteras tre olika case som visar värdet av machine learning inom olika branscher.

Eventet är gratis, öppet för allmänheten och kommer att starta kl 14:30 och pågå till 17:00, följt av middag för den som vill.
Arrangörer är SPIN tillsammans med Skellefteå Digital Alliance och Dataföreningen Skellefteå.
Mer information och anmälan kommer i början av april.