Silicon Vikings till Skellefteå i september 2016

Silicon Vikings är ett nätverk med mer än 30.000 medlemmar som har  huvudkontor i Silicon Valley med noder i hela Norden och Baltikum, inklusive Köpenhamn, Göteborg, Helsingfors, Oslo, Reykjavik, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius och nu Norrland.

Silicon Vikings är ett nätverk av noder med uppdraget att bygga en gränslös gemenskap som stöder nordisk och baltisk innovation och entreprenörskap i enlighet med bästa globala praxis, med en nära koppling till Silicon Valleys unika och ledande ekosystem av innovation och entreprenörskap.

Vårt mål med Norrlandsnoden är att ansluta uppstart- och tech-grupper med Silicon Valley och Stockholm och bygga broar mellan entreprenörer och personal som strävar efter att vinna och sprida kunskap om de senaste framstegen.

Vår första Meetup kommer att äga rum i Skellefteå under september eller oktober och andra evenemang planeras för Luleå och Umeå (vi letar efter platser i Umeå och Luleå just nu så kontakta oss om du kan vara värd) och förhoppningsvis fler platser i framtiden .