Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Sense Smart Region på Västerbotten dagarna 2017-01-25

Sense Smart Region

Genom projektet SenseSmartRegion utvecklar vi teknologier för att skapa smarta tjänster som använder sakernas internet, (IoT) samt öppna data från offentlig verksamhet och skapar stöd för att presentera information som förstärkt verklighet, (AR). Företag erbjuds sedan att bygga tjänster på plattformen. Se även www.sensesmartregion.se. Parter i projektet är Luleå Tekniska Universitet, Sokigo, DataDuctus, NorthKingdom, Umeå kommun, Skellefteå Kraft, Skelleftea Digital Alliance och Skellefteå kommun.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information finner ni på denna länk.