Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Labb 3 – Grundläggande Natural Language Processing (NLP)

Denna labb kommer att genomföras av Kalle Prorok som förutom att drive en enskild firma är verksam på Institutionen för Tillämpad Fysik vid Umeå universitet.Syftet med denna labb är att du ska lära dig grunder i analys av texter och dra slutsatser utifrån den analys av texten som gjorts med hjälp av AI/ML-tekniker. NLP är något som bl a används för att analysera inlägg på sociala medier för att fånga trender kring åsikter mm men kan också användas för att automatisk skapa sammandrag av längre texter, användas i chatbottar och mycket annat.

Läs mer >>>