Ny bild (20)

Gender Contact Point dagen 2021

Jämställdhetskultur som konkurrensfördel
När: 2 dec. 2021, 09:00 – 12:00
Var: Online

Jämställdhetskultur som konkurrensfördel – hitta, attrahera och behålla talanger

Välkommen att inspireras av Lindbäcks Bygg, Northvolt, Tromb, Volvo cars, TietoEVRY med flera och höra på hur de arbetar för att hitta, attrahera och behålla talanger samt vilka konkreta verktyg de använder för att skapa en jämställd företagskultur.

Under denna digitala halvdag, kommer ni att få reda på hur teknologi kan bidra till att öka mångfalden, hur utbildningsinsatser kan bryta könsmönster och hur AI företaget Substorm lyckats att uppnå en jämn könsfördelning. Även andra regionala företag kommer att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och arbetssätt.

Anmälan och program >>>

Konferensen arrangeras av:
5G för vård och omsorg i Övre Norrland, Applied AI DIH North, Arctic 5G Test Network, Cloudberry Datacenters, Datacenter Innovation Region, Dataföreningen i Sverige, DigiBy, DIT4BEARs, Gender Contact Point, Luleå Science Park, NoBias, RISE, Snöakademin, SSiO, TRE-m, Wireless Innovation Arena

Programinnehållet och tider kan komma att justeras.

Eventet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.