Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Exjobbsmässa för Datorspels-utveckling och Datornätverk

2017-01-exjobbsmassa_dsc_0005

Sista terminens studier innehåller ett självständigt arbete (examensarbete) för studenter på alla utbildningsprogram. I många fall genomför studenterna examensarbetena hos företag som definierar en arbetsuppgift.

I syfte att etablera kontakter mellan regionens IT-företag genomfördes nyligen en exjobbsmässa vid LTU i Skellefteå. Efter en kort introduktion av LTUs exjobbsansvariga vidtog korta presentationer från resp. företag.  Exempel på tidigare examensarbeten gavs och studenterna fick inblick i företagens verksamheter. Skellefteå Digital Alliance (som samlar regionens IT-företag) fanns också på plats och presenterade sin verksamhet.

2017-exjobbsmassa_dsc_0028

Exjobbsmässan avslutades med gemensamt fika och mingel bland de montrar företagen satt upp i LTUs korridor.

Många kontakter knöts och flera av företagen hade färdiga examensarbeten som väntade på att hitta ”sin” student.

I juni kommer vi att få se resultaten då båda grupperna presenterar sina arbeten.