DUCTUS:SOCIETY

Vi erbjuder gratis teknik- och/eller teknikerträfffar i Ductus lokaler. OBS: ANMÄLAN!

19.00 – 19.30 Kvällens tema
19.30 – 20.30 Mackfika och snack

PROGRAM
April 6

Tema: 3D – Optisk sensorteknik

I Skellefteå finns Adopticum, en verksamhet med specialkompetens inom
optisk mätteknik. Verksamheten arbetar i teknikområdets framkant för att stärka
det regionala näringslivet genom innovations- och produktutvecklingsprojekt.

Representanter från Adopticum kommer och visar upp det senaste inom
optisk sensorteknik och berättar mer om hur dessa fungerar.

Utvecklingen av nya sensorer går snabbt och ständigt kommer ny teknik som
mäter snabbare, mer noggrant och till lägre kostnad än tidigare. Dessutom
utvecklas i allt större utsträckning sensorer som kan använda standardiserade
plattformar som exempelvis mobiltelefoner och surfplattor som bas.
Anmälan senast den 4 april 2016.