Skelleftea Digital Alliance - nyheter

Datacenter Innovation Region – möjligheter för regionens företag

Skellefteå frukostmöte: Datacenter Innovation Region – möjligheter för regionens företag

Norr

Tid för evenemanget
Tisdag 2018-10-09 kl 7:30 – 9:00

Information
I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett unikt regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar.

Annika Svensson berättar om den snabbväxande datacenterbranschen och Datacenter Innovation Region, ett regionalt branschutvecklingsprojekt vid Luleå tekniska universitet, samt besvarar frågan: Kan utvecklingen drivas från norra Sverige och vad kan det innebära för regionen?

Föreläsare: Annika Svensson, Projektledare Datacenter Innovation Region Västerbotten, Luleå tekniska universitet

För mer information och anmälan, klicka här.