Bästa Examensarbete 2014

Emil Hedemalm.

Exjobbet har titeln ”Interaktiv Projektionskartläggning” och har gjorts i samarbete med Bosch Sensortec i Reutlingen i Tyskland.

Arbetet riktar in sig på de utmaningar som en ökad interaktion ställer på nya sätt att hantera bildbaserad analys för handgester vid datorinteraktion. Bildanalyser baseras på olika typer av filter som appliceras på en kamerabild och har i projektet implementeras med det öppna ramverket OpenCV samt krav från realtidsapplikationer.Arbetet har studerat algoritmer och prestanda för olika typer av bildfilter.

Området förstärkt verklighet (argumented reality) är en tydlig tillämpning av arbetet och ett antal demo applikationer har utvecklas för att studera beröringsfri interaktion med användargränssnitt.

Emils examensarbete utfördes vid Luleå tekniska universitet, inom ramen för utbildningen datorspelsutveckling med studieort Skellefteå. Handledare var Alexander Ehlert (Bosch Sensortec) och Johannes Hirsch (Luleå tekniska universitet).
Bosch är imponerade av projektet och Emils förmåga att interagera med medarbetare.