Bästa Examensarbete 2005

Robin Olofsson för sitt examensarbete ”Bildmodifieringsprogram: för att enkelt kunna skapa interaktiv reservdelshantering”

Examensarbetet visar på ett väl och grundligt genomfört arbete både i form av förstudie, det praktiska genomförandet såväl som i rapportform.

Examensarbetaren har haft en förmåga att läsa mellan raderna och lätt förstå vad som skulle göras.

Arbetet har lyft Cidemas produkt och idag förs förhandlingar med två stora företag om avtal.