Bästa Examensarbete 2001

Bästa exjobb 2001

Hur kan man övervaka ett ”Bluetooth-nätverk”, och vilka mätvärden är intressanta att monitorera. Den frågan ställde sig Mattias Franck och Fredrik Eriksson som läst elektronik vid Umeå universitet och gjort exjobbet hos Ericsson Erisoft.

Dessutom fick  Sven-Erik Sundh och Niklas Viklund ett hedersomnämnade för sitt arbete ”Audiella användargränssnitt