Bästa Examensarbete 2000

Kan WAP-teknik användas för att kolla driftinformation från en radiobasstation? Den frågan ställde sig Torbjörn Öhman och Abdirashid Isse i sitt examensarbete vid Ericsson Erisoft AB.