Bästa Examensarbete 1999

Johannes Carlsson och Henrik Karlsson som läste vid LTU här i Skellefteå hade gjort en en lösning för att kunna simulera Brokks rivningsrobotar på en bildskärm.