MerIT-pristagare 2013

2013_Skelleftea_Kraft
Stora MerIT-pristagare blev Skellefteå Kraft.
Skellefteå Kraft har under många år stöttat utvecklingen av ICT i Skellefteå, bland annat genom att både delta i, och vara medfinansiär i olika FoU-projekt.
Företaget har också lagt mycket energi i arbetet med att lyfta fram Skellefteå som en intressant ort för etableringar.

2013_Lars_Wahlberg
Årets IT-personlighet: Lars Wahlberg 

Lars har på ett väldigt framsynt sätt jobbat nytänkande med utvecklingen av Norrans  redaktionella system, annonssystem och tryckeri, vilket har lett till att Norran ligger på  teknikens framkant.

Genom att sprida sina tankar till Norrans leverantörer han förutom att utveckla Norran även bidragit starkt till utvecklingen av verktyg för branschen.
Han har en stor nyfikenhet, sprider kunskap runt omkring sig och är en aldrig sinande källa till nya idéer.

Exjobb_2013_liten
Årets bästa examensarbete inom IT-området: Cajsa-Tora Hermansson

Exjobbet har titeln ”The difficulties in developing useful mobile applications”, och har gjorts i samarbete med Skellefteå kommun och Hello Future.

Arbetet riktar in sig på de utmaningar som en expanderande marknad för mobilappar fört med sig, och hur man kan skapa användbara appar. Genom en noggrann litteraturundersökning, prototyputveckling, och ett antal empiriska försök har Cajsa-Tora lyckats identifiera viktiga riktlinjer för app-utvecklare att ta hjälp av i sin strävan att skapa användbara appar.

Ett konkret resultat är Tidsmaskinen, en app där man kan se foton från den plats i centrala Skellefteå man för närvarande befinner sig i; från nutid, dåtid, och till och med framtid! Appen känner automatiskt av användarens position och levererar bildresultat och karttjänster utifrån detta.
Cajsa-Toras exjobb utfördes på Umeå universitet, inom ramen för utbildningen Cross Media Interaction Design, med studieort Skellefteå. Handledare var Mikael Söderström (Umeå universitet) och Dan Johansson (Luleå tekniska universitet).