MerIT-pristagare 2002

MerIT-priset: EBI Systems för sin produkt Platina, Lars Ögren mottog priset.
Jutyns motivering löd: ”EBI-Systems AB are pioneers and it’s great to see the bet they paid there, is paying off….” (citat Bill Gates).
Bakom produkten Platina finns ett nytänkande när det gäller hantering av information. Man var också pionjärer när det gäller att satsa på .NET som plattform. EBI-Systems har gjort en frisk satsning som börjar ge resultat. Produkten och företaget har stor utvecklingspotential.”

Årets IT-personlighet: Roland Lundqvist, IT Västerbotten.
Roland är chef för IT Västerbotten och har länge varit en profil inom IT i Skellefteå och länet.
Juryn säger: ”Roland har betytt oerhört mycket för IT-infrastrukturen i kommunen och länet. Han är grundare av AC-Net och arbetar nu med att vidareutveckla IT-strukturen och kompetensen i länet genom sin dagliga gärning i IT Västerbotten.”

Bästa IT-examensarbete: Markus Nilsson och Johan Hallberg  fick priset för sitt examensarbete ”Enchipsdator till Ad-hoc nätverk med Bluetoothkommunikation”.
Markus och Johan läser båda Dataingenjörsutbildningen vid LTU här i Skellefteå och har gjort examensarbetet vid Mobile City.