MerIT-pristagare 2009 – 10 års Jubileum

MerIT-priset: Sirius IT, för sin satsning på e-handel.
Sedan 2000 har man utvecklat sin plattform för att bygga e-tjänster för offentlig sektor. Under det senaste året har Sirius IT vuxit med närmare 10 personer och har idag 40 anställda i Skellefteå som alla arbetar med dessa frågor.
Utvecklingen av e-tjänster i samhället är ännu bara i sin linda så här finns även en stor fortsatt potential.

Håkan Wallin
Årets IT-personlighet: Stefan Wallin, Data Ductus
Stefan har en historia från Erisoft där han dök upp som nyutbildad yngling och snabbt blev en guru inom objektorientering.
De senaste åren har han varit verksam inom Data Ductus och betytt oerhört mycket för deras telecomverksamhet. Stefan är en idéspruta som har en unik förmåga att inhämta ny kunskap, addera den till sin gamla kunskap och analysera fram någonting helt nytt.

 

Bästa IT-examensarbete: Jakob Normark
Titeln på examenarbetet är: ”GIS: using open source or commercial product”
Årets pris går till ett examensarbete som visat på möjligheterna med öppen källkod i kommersiella produkter och hur Explizit kan använda öppen källkod i framtida produkter.
Arbetet har även visat att kostnadseffektiva GIS lösningar med hög funktionalitet och god kvalitet går att realisera även där kraven på kartfunktioner är högre än t.ex GoogleMaps.