IT-personlighet 2011

2011_Roland_Granlund

Roland Granlund, Tieto Healthcare & Welfare AB.

Med stort  engagemang, massor av kunskap och en smula envishet har Roland i det tysta lyckats med att driva Tieto Welfare Nordic mot ett fantastiskt resultat, enheten blev en av de bästa inom Tieto 2010.

I Rolands gruppering finns de flesta av de anställda placerade i Skellefteå och det goda resultatet har medfört att vi i Skellefteå har kunnat expandera men många nya medarbetare under det senaste året.

Roland är dessutom kontorsansvarig för hela Skellefteåkontoret där det finns drygt 300 anställda, dvs Skellefteås största IT-arbetsgivare och han arbetar hela tiden för att hålla Skellefteås rykte högt hos Tietos ledning.