IT-personlighet 2002

2002_meritpersonlighet_roland_lundqvist

Roland Lundqvist, IT Västerbotten.

Roland är chef för IT Västerbotten och har länge varit en profil inom IT i Skellefteå och länet.

Juryn säger: ”Roland har betytt oerhört mycket för IT-infrastrukturen i kommunen och länet. Han är grundare av
AC-Net och arbetar nu med att vidareutveckla IT-strukturen och kompetensen i länet genom sin dagliga gärning i
IT Västerbotten.”