DataPolarna

DataPolarna i Skellefteå AB är ett konsultföretag inriktat på kundanpassad mjukvaruutveckling, utbildning, projektledning mm. Vi har bred erfarenhet av programutveckling och systemering av såväl stora som små projekt bl.a inom gruv- transport- och sågverksindustrin.

DataPolarna AB bildades 1995. Vår styrka är kundnära utveckling där vi tillsammans med kunden arbetar fram en lösning som vi sedan implementerar i mjuk- och hårdvara. Vi utvecklar mjukvara för PC-, PDA- och UNIX-system.

Vi söker kompetens inom områdena: Programutvecklare.

Vi är intresserade av personer som gått följande utbildningar: Data.

Vi kan erbjuda examensarbeten inom områdena:   Just nu kan vi inte erbjuda något examensarbete men hör gärna av dig

Hemsida www.datapolarna.se

Kontaktperson
E-post info@datapolarna.se
Telefon +46 910 12090