Bizview Developement AB

Vi är ett spännande mjukvarubolag i Skellefteå som utvecklar BizView, ett av de ledande systemen inom beslutstöd, datavisualisering och planering i Norden. Vi arbetar agilt med den senaste teknologin på olika plattformar. Just nu är vi i en expansiv fas med fokus på ytterligare internationell expansion.

Vi söker kompetens inom områdena: HTML5, Javascript, CSS3, C#, SQL Server.

Vi är intresserade av personer som gått följande utbildningar: Datateknik, Datavetenskap, System-vetenskap.

Vi kan erbjuda examensarbeten inom områdena: ”Utforska nya tekniker och metoder som vi senare kan använda i vår utveckling.
Just nu:
-Highspeed communication using SignalR
-In-memory quering using Linq to dynamic objects
-Automated Testing and Continuous Integration
-HTML5 Canvas graphical rendering”

Hemsida www.bizviewsystems.com

Kontaktperson Erik Lidman
E-post
Telefon +46 70 2102668