Acuerdo AB

Acuerdogruppen är ett nätverk av erfarna generalister och specialister som erbjuder tjänster inom många områden, främst ledning, projektledning, verksamhetsutveckling samt specialisttjänster inom IT-området.

Vi ser gärna att fler etablerade konsulter ansluter sig till vårt nätverk, kan ta del av våra ramavtal och drar nytta av vår gemensamma marknadsföring av nätverket.

Acuerdo is a network of experienced generalists and specialists who offer services in many areas, mainly management, project management, business development and specialist services in the IT area.

We would like to see more established consultants join our network, be able to take part in our framework agreements and benefit from our joint marketing of the network.

Hemsida www.acuerdo.se

Kontaktperson Leif Häggmark
E-post
Telefon +46 70 6062325