Acuerdo AB

Acuerdogruppen är ett nätverk av erfarna generalister och specialister som erbjuder tjänster inom många områden, främst ledning, projektledning, verksamhetsutveckling samt specialisttjänster inom IT-området.

Vi söker kompetens inom områdena: Vi ser gärna fler etablerade konsulter ansluter sig till vårt nätverk, kan ta del av våra ramavtal och drar nytta av vår gemensamma marknadsföring av nätverket.

Vi är intresserade av personer som gått följande utbildningar:

Hemsida www.acuerdo.se

Kontaktperson Leif Häggmark
E-post
Telefon +46 70 6062325