Innehåll Teamledaren, teamwork och framgång

Ledarskap, Teamarbete och framgång över tid
– Vad säger forskning och studier om ledarskap, teamarbete och framgång över tid?
Ledarskap
– 10 sanningar om ett bra ledarskap
– Min naturliga ledarstil
– Olika ledarstilar
– Metodik för anpassning av ledarstil till teamets olika situationer och olika personer i teamet.
Mål, ansvar och stark motivation
– Vad menas med mål, ansvar och stark motivation?
– Hur förankrar jag mål och ansvar som skapar motivation för mig, individen och teamet?
– Vilka drivkrafter stärker teamet, vårt arbete och de resultat vi ska uppnå?
– Hur ska jag och mitt team bete oss så att våra drivkrafter blir verklighet?
– Varför är våra drivkrafter viktiga för oss?
– Hur ska vi gå tillväga för att löpande uppmärksamma och utvecklas i linje med det vi ska åstadkomma?
Stärkande kommunikation
– Vad menas med stärkande kommunikation?
– Vad har jag för starka drag i mitt sätt att kommunicera?
– Hur anpassar jag mitt sätt att kommunicera till olika individer och teamet?
– Vad är feedback?
– Hur ger jag feedback till andra på ett effektivt och utvecklande sätt?
– Hur tar jag emot feedback från andra så att jag själv utvecklas?
– Vad är en konflikt?
– Vilka olika typer av konflikter har vi på en arbetsplats?
– Hur ser konfliktprocessen ut?
– Hur hanterar jag olika typer av konflikter?
– Hur påverkar vårt tillstånd det resultat vi ska uppnå tillsammans?
– Vilka positiva effekter får vi ut av att lära oss tänka positivt?
– Hur gör jag för att lära mig tänka mer positivt?
– Hur kan jag påverka andra att tänka mer positivt?
Stark samverkan
– Vad menas med stark samverkan?
– Hur skapar jag en effektiv samordningsstruktur?
– Hur ska teamet samverka för att uppnå önskade resultat?
– Varför är samverkan viktigt för oss?
– Hur ska vi gå tillväga för att löpande uppmärksamma och utveckla vårt sätt att samverka?
Ständig förbättring
– Vad menas med ständig förbättring?
– Metodik för ständig förbättring
Pedagogik
Alla tar vi till oss kunskap på olika sätt. Därför tillämpar vi vårt lärande med hjälp av t.ex. visuella-, auditiva- och kinestetiska tekniker för lärande.  Eftersom vi lär oss genom de sinnen vi har så blir verktyg som bilder, texter, filmer, dialog, diskussion och praktiska övningar viktiga verktyg för att befästa nya kunskaper.  Vi tränar vårt minne, såväl yttre som inre minnen vilket variationen av de inlärningstekniker vi tillämpar förstärker.
För att ge deltagarna möjligheten att fortsätta utvecklas på egen hand arbetar vi med verktyg för ständig förbättring. Det gör vi genom att regelbundet reflektera över det vi gjort, det vi lärt oss, vad som var bra och vad som kan bli ännu bättre. Dessa tekniker lär sig deltagarna så att de kan arbeta med sin egen utveckling efter det att insatsen är slut.