Hans Dahlin

”Jag vill ju kunna allt, allt som alla andra kan” – Den föresatsen har Hasse när det gäller teknik, och spenderar båda dagtid, kvällstid och helger med att nå sitt mål. Den teknik som Hasse tycker är roligast att arbeta med är den där teknik och människa möts.”

Därför håller Hasse inte bara tunga teknikkurser som exempelvis PowerShell, utan utbildar även inom tex Active Directory, där all teknik har en väldig påtaglig koppling till slutanvändare. Microsoftss klientoperativ Windows 7, 8 och 10 som Hasse också valt att specialisera sig på höga krav på förståelse för användaren i verksamheten, samtidigt som man måste ha en mycket stadig tekniskplattform för att få dessa komplexa produkter att fungera i sitt sammanhang.

I sitt arbete med Microsofts klientoperativ och Windows Server arbetar Hasse också med en del deployment verktyg så som, ACT, MDT, WDS samt WAIK.,

In i klassrummet har Hasse med sig 20 års erfarenhet av IT-branschen. En av Hasses tidtagare uppdrag var på NASDAQ/OMX,där han arbetade i en miljö med extremt höga säkerhetskrav och många speciallösningar. Att utbilda är en tudelad kompetens som både kräver en pedagogisk förmåga och en teknisk specialisering. Hasse bemästrar båda dessa och lägger också till ett varmt och vänligt hjärta som gör att man som elev i Hasses klassrum känner att man är välkommen och delaktig i sitt eget lärande.

Tid utanför klassrummet spenderar Hasse gärna hemma i sin inspelningsstudio där väggarna pyntas av gitarrer och ljuv musik skapas. Så är du intresserad av musik och inspelning så diskuterar Hasse gärna detta på lediga stunder under kursen.