Grundläggande PowerShell-koncept

Vi går igenom de byggstenar som behövs för att förstå vad PowerShell är, vad vi använder det till samt fundamentala koncept och tekniker. Allt via demonstrationer och gemensamma små övningar/demos.

Vad är PowerShell och vad är det bra till?
Sådant du behöver känna till initialt
Varför behöver vi lära oss PowerShell?
Köra kommandon
Hitta kommandon
Använda den inbyggda hjälpen
Select och Get-Member
Filter
Import och Export i olika format
Enumeration (Uppräkning)
PSProviders och PSDrives
Formatera din output
PowerShell Remoting
Exempelövningar